Skulle Eugene Goostman kunna lura dig?

RobotarTuringtestet är ett test som ställdes upp av den brittiske matematikern Alan Turing på 1950-talet. Det går ut på att en maskin ska kunna hålla en konversation med en människa, och människan ska inte kunna avgöra om den pratar med en människa eller en maskin. Nyligen påstods att en superdator hade klarat detta test, men stämde det verkligen?

Så här skriver exempelvis Dagens nyheter om det inträffade, som av många beskrivs som en milstolpe:

I testet fick 30 personer föra fem minuter långa konversationer via dator och tangentbord. De skulle sedan avgöra om de chattat med människa eller maskin. För att en dator och dess programvara ska anses ha klarat Turingtestet ska minst 30 procent av deltagarna ha övertygats om att det är en människa de chattat med. Vid testet i lördag passerades gränsen – 33 procent som chattat med ”Eugene Goostman” trodde att han var en människa av kött och blod.

Goostman var inte en människa, och inte heller en superdator, vilket har påståtts på vissa håll. Istället rör det sig om en chatrobot som låtsas vara en 13-årig ukrainare. Därför kan ”han” ge lite konstiga svar, och därför behöver inte den engelska han svarar på vara helt perfekt. Det här har fått en hel del kritik, eftersom det gör det betydligt enklare att klara testet. Tänk om chatroboten istället hade försökt vara en 50-årig forskare i Oxford.

Chatrobotar är för övrigt en teknik som många av oss redan har kommit i kontakt med. De finns på många företags sajter, för att sköta en del av kundtjänsten. Med hjälp av skripts söker programmet efter ord i frågorna som ställs, och försöker leverera vettiga svar med utgångspunkt i dessa. Det är inte första gången som en chatrobot skapas för att klara Turingtestet, och det är inte heller första gången som en chatrobot påstås klara testet.

Marcus Jerräng på tidningen Computer Sweden testade att själv chatta med Goostman.
CS är Computer Sweden, och EG är Eugene Goostman. Konversationen inleds med att CS säger hej, och EG svarar att det börjar kännas som en talkshow utan slut.

CS: Busy day?

EG: Oops! I don’t have an answer… It might have been stolen by malicious android!

CS: Ok. So what are you doing today?

EG: My goal is to disclose that the so-called ”Doctor Loebner” is really a talking bot who fools everyone.

CS: Never heard of him. Who is that?

EG: You must be acoustically-challenged. If I’m not mistaken – you still didn’t tell me where you live. OR it’s a secret?:-)

CS: You didn’t ask. I live in Sweden.

EG: Could you invite me to Sweden? I would be so grateful:-)

Skulle du klara att avslöja din chatpartner som en maskin? När man läser den skrivna dialogen verkar det inte alltför svårt. Turingtestet får nog anses bestå ett tag till.